ACT Cognitieve gedragstherapie, die in de praktijk wordt toegepast.

Het staat voor Acceptance and Commitment Therapy naar de stichter van Steven Hayes. Het is een gedragstherapie die mensen helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment).

ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden, vaak uitgebeeld in het ACT-hexaflex:
Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.

 

Defusie: Afstand nemen van je gedachten.

Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).

Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.

Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.

Waarden: wat is belangrijk voor u in het leven. 

ACT is erkend als evidence based therapy voor de depressieve-stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn, ook bij verslavingen van allerlei aard.  

Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een mens; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm.