TWEESTOELENTECHNIEK.


Je moet keuzes maken in je leven, en je weet niet welke keuze de juiste is.
Dan is de tweestoelentechniek echt iets voor u !
Tweestoelentechniek uit emotioneel lichaamswerk, is een krachtige techniek, dat dadelijk resultaten en inzichten geeft.
Wij gaan vooreerst in gesprek, en daarna passen we de methode toe.
Zit jij op een kruispunt op je werk, werkt je relatie niet zo goed meer, is er geen rust meer in je leven, we gaan de pro en contra op elkaar 
afwegen en komen tot een oplossing.
We werken vanuit ratio en gevoel, en gaan in gesprek met elkaar.
Je krijgt een persoonlijk kompas aangeboden voor je vragen en problemen