De “Munay-Ki” zijn inwijdingsrituelen van de Inca-sjamanenin Peru. 
Munay-Ki omvat 9 stappen om de wonden te helen uit ons verleden, onze kindertijd en die van onze voorouders. 
De genetische en karmische erfenis waarmee we in dit leven geboren zijn.
De wijsheid van de Inca-sjamanen, de Q'eros.
De Q'eros vormen een leefgemeenschap in de Peruaanse Andes. 
Zij brengen ons de Munay-Ki.
De Q'eros zijn een oud volk dat ooit toebehoorde aan het grote rijk van de Inca's. 
Hun cultuur is al duizenden jaren oud. Zij hebben een vrouwelijke, op de natuur en spiritualiteit gerichte cultuur. 
Ze bezit een schat aan kennis over profetieën, geneeswijzen,ceremonies, rituelen en inwijdingen. Deze wijsheid hebben zij al meer dan duizenden jaren heel zorgvuldig bewaart.

Toen de Q'eros een voorspelling kregen over de komst van 'mannen met haar op hun gezicht en vuurspuwende stokken', daarmee een periode aan zou breken van grote chaos en veranderingen zijn zij het hooggebergte van de Andes ingetrokken en hebben daar 500 jaar in isolement gebleven op wel 4500 meter hoogte, om hun tradities  te beschermen.Hiermee hebben ze voorkomen dat hun kennis verloren zou gaan tijdens de Spaanse overheersing, die rond 1500 begon.
Onder vaak barre omstandigheden hebben zij hun schat wijselijk en met veel liefde overgedragen aan de volgende generatie, van meester op leerling.

De Q'eros hebben ook een voorspelling ontvangen over het juiste moment om zich weer aan de wereld kenbaar te maken. 
Hen werd doorgegeven dat ze moesten afdalen wanneer de sneeuw op de toppen van de bergen begon te smelten.

Nu is het tijd om hun wijsheid, levenswijzen en rituelen te delen met de wereld en daarmee de mensheid te helpen zichzelf te genezen van de drang naar vernietiging, en om de mensen en de aarde terug te brengen naar een harmonische samenleving.
Daarom zijn de Q'eros, nu bijna zestig jaar geleden, uit de bergen naar beneden gekomen om hun wijsheid aan te bieden. 

In juni 2006 hebben deze Inca-sjamanen vanuit hun spirituele wereld een hulpmiddel ontvangen om de frequentie van de mens in de daaropvolgende zes jaar op het noodzakelijke niveau te brengen ,oplichamelijk, emotioneel en geestelijk gebied. Het is een hulpmiddel dat via een inwijding kan worden doorgegeven. 
De sjamanen zelf hadden reeds 8 inwijdingen ontvangen. 
De meest recente inwijding van 2006 is de 'Inwijding van Creatie'. De negen inwijdingen vormen nu een volledige reeks: de Munay-Ki.

Deze inwijdingen stellen ons in staat om geleidelijk te evolueren naar een hogere frequentie. Door die nieuwe informatie van ons DNA kunnen onze lichamen zich aanpassen aan de frequentie van de nieuwe aarde. 

Munay staat voor het hart en de liefde;

Munay-Ki betekent zoveel als 'ik hou van je', met als achterliggende betekenis 'wees degene die je echt bent'. 
Voor ons is het een middel om te worden wie we echt zijn.

 
Inwijdingen:

Al duizenden jaren voeren mensen overal ter wereld rituelen, initiaties en ceremonies uit bij een belangrijke persoonlijke overgang.

De Rites van de Munay-Ki zijn gebaseerd op de traditionele inwijdingspraktijken van de sjamanen en de Inca's en van de volkeren uit de pre-Incatijd, van de Andes endeAmazone.Totvoorkort,nog geen zestig jaar geleden, waren deze initiaties alleen bestemd voor de medicijnmensen van de Inca's.
De Rites zijn al duizenden jaren beproefd en effectief bewezen en met liefde op de oorspronkelijke manier overgedragen, en dat gebeurt nu nog, het is een nog levende traditie.

De Rites van de Munay-Ki zijn terug te voeren tot de grote inwijdingen van de Hindoe-vallei. De oeroude volkeren (Laika, de Bewakers van de Aarde) daar zijn met hun Sjamanen gaan reizen naar de Himalaja,Tibet, Mongolië. 30.000 jaar geleden zijn deze dappere reizigers via Siberië, de Beringstraat, toen de zee helemaal bevroren was, overgestoken naar Alaska en wat nu Noord en Zuid Amerika is.De negen Rites van de Munay-Ki 
hebben daarom een overeenkomst met andere sjamanistische en spirituele tradities, hoewel ze in de verschillende culturen, in verschillende tijden, op een andere manier gestalte hebben gekregen
Elkeen heeft de zaadjes in zich voor een lang en gelukkig leven in overvloed. 
De Munay-Ki Rites helpen je om deze zaadjes te laten ontkiemen. Het is verder aan jezelf om deze zaadjes en kiemen tot volle wasdom te laten komen. 

Bij herhaling wijzen de Q'eros er nadrukkelijk op dat de 9 Munay-Ki Rites niet enkel voor ons individueel bedoeld zijn, maar dat ze er zijn om met anderen te delen.