DISC MODEL


Dit model is al geruime tijd in voege.  Het werd destijds ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston.  

Door deze techniek kan je mensen indelen in vakjes.  Door observatie van de mens kan je hen tips en tools geven om hen te helpen te integreren in de maatschappij. 

Je kunt door deze techniek mensen en hun omgeving benaderen en hun omgeving.

In mijn gesprekken met de klant kan men altijd vragen om deze techniek toe te passen.  

Het is echt een verrassing wat uiteindelijk het eindresultaat is na deze sessie.